tel. 664963433

Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny konin prawnik konin adwokat konin

rozwód konin odszkodowanie konin alimenty konin kontakty z dzieckiem zus konin prawnik Konin radca prawny konin adwokat konin

Prowadzę sprawy na terenie właściwości wszystkich sądów w Polsce, w szczególności w następujących miastach:

 • Konin

 • Koło

 • Turek

 • Słupca

radca prawny Konin
radca prawny konin w koninie adwokat konin adwokat w koninie rozwód konin odszkodowanie w koninie zasiedzenie alimenty konin odszkodowanie konin spadek ZUS

Al. 1 Maja 11/18

62-510 Konin

Przed wizytą proszę o kontakt telefoniczny

              nr konta bankowego

              77 1240 1415 1111 0011 0482 6231

             

                tel. 664 963 433                 

             

 

               

             kancelaria@radca-szeflinski.pl

 

Kontakt ze mną

Jestem tutaj

Radca prawny z Konina, gdzie mieszkam i pracuję. Na pierwszym 

miejscu zawsze stawiam interes i

dobro klienta.

O mnie

Prowadzę sprawy na terenie właściwości wszystkich sądów w Polsce, w szczególności w następujących miastach:

 • Konin

 • Koło

 • Turek

 • Słupca

ZUS odwołanie od decyzji Konin adwokat ZUS w Koninie odwołanie ZUS Konin radca prawny ZUS Konin

ZUS - odwołanie od decyzji 

Kancelaria Radcy Prawnego Michała Szeflińskiego prowadzi kompleksową obsługę sprawy dotyczącej odwołania od decyzji ZUS (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa), zastępując klienta, jak również przygotowuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia sprawy (odwołanie, pisma procesowe). 

 

Niekorzystna decyzja ZUS

 

Osoba, w stosunku do której Zakład ubezpieczeń Społecznych wydał niekorzystną dla niej decyzję, powinna wziąć pod uwagę możliwość odwołania się od takiej decyzji. Postępowanie odwoławcze w tym przypadku jest wolne od kosztów sądowych, również kosztów związanych z wydatkami na biegłych sądowych. Oznacza to, że odwołujący nie będzie narażony na poniesienie tych kosztów, często stosunkowo wysokich, nawet w przypadku, gdy jego odwołanie od decyzji ZUS zostanie przez sąd oddalone. 

Opłata w kwocie 30 zł obowiązuje jedynie w przypadku składania apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. 

Odwołania od decyzji ZUS bardzo często są korzystne dla odwołujących się - jest natomiast duża szansa, że odwołanie przyniesie zamierzony skutek, tj. zmianę niekorzystnej dla odwołującego decyzji. 

 

Odwołanie

 

Odwołanie wraz z aktami sprawy oddział ZUS przekazuje w ciągu 30 dni do sądu, chyba, że uzna takie odwołanie za zasadne, i w związku z tym zmieni lub uchyli własną decyzję. 

Sprawa rozpoznawana jest przez sąd rejonowy (wydział pracy i ubezpieczeń społecznych) w następujących przypadkach:

 • o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński oraz pogrzebowy,

 • o świadczenie rehabilitacyjne,

 • o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (...),

 • o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

W pozostałych przypadkach sprawy rozpoznawane są przez sąd okręgowy. 

Termin do złożenia odwołania wynosi miesiąc od chwili doręczenia decyzji odwołującemu.