O mnie

Radca prawny z Konina, gdzie mieszkam i pracuję. Na pierwszym 

miejscu zawsze stawiam interes i

dobro klienta.

Jestem tutaj

Kontakt ze mną

Al. 1 Maja 11/18

62-510 Konin

Przed wizytą proszę o kontakt telefoniczny

              nr konta bankowego

              77 1240 1415 1111 0011 0482 6231

             

                tel. 664 963 433                 

             

 

                kancelaria@radca-szeflinski.pl

 

radca prawny Konin
radca prawny Konin

664 963 433

664963433

Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny konin prawnik konin adwokat konin

tel. 664963433

Usługi

radca prawny Konin
radca prawny Konin
radca prawny Konin

Prawo cywilne

radca prawny Konin

Prawo rodzinne

 

 

Prawo gospodarcze

 

 

Prawo administracyjne

 

 

Prawo budowlane

Nieruchomości

Ochrona środowiska

Skargi na decyzje administracyjne

itd.

Stała, bieżąca obsługa prawna firm

Doraźna pomoc prawna, załatwianie poszczególnych spraw

 

Sprawy o zapłatę

Odszkodowania 

Spadki

Zasiedzenie 

Najem, dzierżawa

Odwołania od decyzji ZUS

itd.

Oferuję prowadzenie sprawy przez wszystkie etapy, aż do osiągnięcia celu:
- etap przedsądowy - negocjacje, polubowne załatwienie sprawy, przygotowanie dokumentów
- etap sądowy - przygotowanie pozwu lub wniosku, reprezentowanie klienta przed sądem

Rozwód

Alimenty

Kontakty z dziećmi

itd.

Umowa spółki

Umowy z klientami 

Dochodzenie roszczeń

Likwidacja i ogłoszenie upadłości

itd.

W każdej sprawie gwarantuję zachowanie poufności!

radca prawny Michał Szefliński

Obsługa prawna firm

 

 

radca prawny Konin