RODOtel. 664963433

Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny konin prawnik konin adwokat konin

rozwód konin odszkodowanie konin alimenty konin kontakty z dzieckiem zus konin prawnik Konin radca prawny konin adwokat konin

Prowadzę sprawy na terenie właściwości wszystkich sądów w Polsce, w szczególności w następujących miastach:

 • Konin

 • Koło

 • Turek

 • Słupca

radca prawny Konin
radca prawny konin w koninie adwokat konin adwokat w koninie rozwód konin odszkodowanie w koninie zasiedzenie alimenty konin odszkodowanie konin spadek ZUS

Al. 1 Maja 11/18

62-510 Konin

Przed wizytą proszę o kontakt telefoniczny

              nr konta bankowego

              77 1240 1415 1111 0011 0482 6231

             

                tel. 664 963 433                 

             

 

               

             kancelaria@radca-szeflinski.pl

 

Kontakt ze mną

Jestem tutaj

Radca prawny z Konina, gdzie mieszkam i pracuję. Na pierwszym 

miejscu zawsze stawiam interes i

dobro klienta.

O mnie

Prowadzę sprawy na terenie właściwości wszystkich sądów w Polsce, w szczególności w następujących miastach:

 • Konin

 • Koło

 • Turek

 • Słupca

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Kancelaria Radcy Prawnego Michał Szefliński, Al. 1 Maja 11/18, 62-510 Konin, NIP 665-228-25-07.
 2. Administrator danych osobowych jest podmiotem zobowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Kategoria przetwarzanych danych osobowych to w szczególności: imiona, nazwisko, nazwa, adres, PESEL, NIP, RGON, adres e-mail, numer telefonu, fax, data urodzenia.
 4. Dane osobowe, o których mowa wyżej, będą przetwarzane do czasu wykonania (realizacji) zleconej usługi prawnej zgodnie z treścią umowy łączącej strony lub do czasu rozwiązania zlecenia i/lub wypowiedzenia pełnomocnictwa, jak również przez okres w którym istnieje prawny obowiązek przechowywania danych (archiwizacja) na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Dane osobowe mogą zostać przekazane (powierzone) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu i na rzecz Administratora danych, w szczególności podmiotom udostępniającym usługi teleinformatyczne, hostujące serwer aplikacji, bazy danych, jak również podmiotom świadczącym obsługę prawno-finansową-kadrową Administratora danych. Ponadto prawo dostępu do danych osobowych mają osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych, w tym osoby zatrudnione przez Administratora danych osobowych, pozostające z nim w stosunku zlecenia lub innym stosunku o podobnym charakterze wyłącznie w celu, o którym mowa wyżej.
 6. Dane kontaktowe Administratora danych osobowych podane są w zakładce Kontakt.
 7. Klient ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, wniesienia sprzeciwu do co formy przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 8. Dane Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.