Cennik

Wysokość wynagrodzenia radcy prawnego ustalana jest indywidualnie, w zależności od charakteru i skomplikowania sprawy.

 

Przykładowe ceny usług radcy prawnego (brutto, uwzględniono 23% podatek VAT):

 • Porada prawna w kancelarii (jednorazowa, 1 godz. spędzona w kancelarii) – 200 zł

 • Porada prawna i sporządzenie pisma – (w zależności od skomplikowania i objętości) – od 400 zł

 • Analiza szans powodzenia sprawy wymagająca zapoznania się radcy prawnego ze znaczną objętością dokumentów – od 400 zł.

 

Minimalne wynagrodzenie radcy pranego, które może stanowić punkt wyjścia dla szacowania honorarium w konkretnej sprawie, ustalone jest w stosunku do rodzaju sprawy w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych. 

 

 

Przykładowe sprawy sądowe (reprezentacja przed sądem w danej instancji, pisma procesowe) :

 • Stawki spraw, których przedmiotem jest kwota pieniężna (lub rzecz wymierna finansowo):

powyżej 5000 zł do 10 000 zł – od 1800 zł

powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – od 3600 zł

powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – od 5400 zł

powyżej 200 000 zł – od 10 800 zł

 • Stawki w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym:

powyżej 1500 zł do 5000 zł – od 600 zł

powyżej 5000 zł do 10 000 zł – od 1200 zł

powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – od 2400 zł

powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – od 3600 zł

powyżej 200 000 zł – od 7200 zł

 • Stawki przy apelacji:

przed sądem okręgowym – 50% stawki za pierwszą instancję, a jeżeli w pierwszej instancji radca prawny nie prowadził sprawy – 75%,

przed sądem apelacyjnym – 75% stawki za pierwszą instancję, a jeżeli w pierwszej instancji radca prawny nie prowadził sprawy – 100%


 

Reprezentacja przed organami administracji:

 • w I instancji – od 850 zł

 • w II instancji – 50% stawki za pierwszą instancję, a jeżeli w pierwszej instancji radca

prawny nie prowadził sprawy – 75%


 


 

W przypadku spraw, których przedmiotem jest kwota pieniężna (odszkodowanie, zadośćuczynienie itp.) istnieje możliwość zmniejszenia wysokości honorarium ryczałtowego za prowadzenie sprawy poprzez zastosowanie tzw. premii za sukces (success fee), która podlega zapłacie na rzecz Kancelarii wyłącznie w przypadku uzyskania dla Klienta pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami premia za sukces może stanowić część wynagrodzenia radcy prawnego (jednak nie całość). 

 

 

 

 tel. 664963433

Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny konin prawnik konin adwokat konin

rozwód konin odszkodowanie konin alimenty konin kontakty z dzieckiem zus konin prawnik Konin radca prawny konin adwokat konin

Prowadzę sprawy na terenie właściwości wszystkich sądów w Polsce, w szczególności w następujących miastach:

 • Konin

 • Koło

 • Turek

 • Słupca

radca prawny Konin
radca prawny konin w koninie adwokat konin adwokat w koninie rozwód konin odszkodowanie w koninie zasiedzenie alimenty konin odszkodowanie konin spadek ZUS

Al. 1 Maja 11/18

62-510 Konin

Przed wizytą proszę o kontakt telefoniczny

              nr konta bankowego

              77 1240 1415 1111 0011 0482 6231

             

                tel. 664 963 433                 

             

 

               

             kancelaria@radca-szeflinski.pl

 

Kontakt ze mną

Jestem tutaj

Radca prawny z Konina, gdzie mieszkam i pracuję. Na pierwszym 

miejscu zawsze stawiam interes i

dobro klienta.

O mnie

Prowadzę sprawy na terenie właściwości wszystkich sądów w Polsce, w szczególności w następujących miastach:

 • Konin

 • Koło

 • Turek

 • Słupca