autor: radca prawny Michał Szefliński - prawnik Konin

Kiedy można uzyskać, komu się należą?tel. 664963433

Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny konin prawnik konin adwokat konin

rozwód konin odszkodowanie konin alimenty konin kontakty z dzieckiem zus konin prawnik Konin radca prawny konin adwokat konin

Artykuł

22 czerwca 2021
alimenty konin adwokat konin radca prawny konin

Blog prowadzony przez prawnika z Konina - radcę prawnego Michała Szeflińskiego. Jeżeli jesteś zainteresowany moją pomocą w rozwiązaniu Twojego problemu prawnego - skontaktuj się ze mną - zakładka Kontakt (kliknij tutaj).

 

 

Czym są alimenty?

 

W polskim prawie istnieje pojęcie "obowiązku alimentacyjnego", potocznie zwanego alimentami. Obowiązek ten polega na dostarczaniu określonej osobie środków utrzymania, co sprowadza się do przekazywania co miesiąc określonej sumy pieniężnej.

Obowiązek alimentacyjny może dotyczyć:

- rodziców wobec ich dzieci,

- małżonków wobec siebie nawzajem (również po rozwodzie),

- dzieci wobec rodziców,

- dziadków wobec wnuków,

- rodzeństwa wobec siebie nawzajem.

 

Alimenty na dzieci

 

Najczęstszym przypadkiem alimentów są te wypłacane przez rodzica na dziecko.

Rodzice mają wspólny obowiązek wychowywania dziecka, troszczenia się o nie, opiekowania się nim. Wspólnie również powinni ponosić tego koszty. Sytuacja komplikuje się najczęściej w momencie separacji lub rozwodu. Dziecko zazwyczaj pozostaje pod opieką jednego z rodziców, i wówczas sąd, przy orzekaniu o separacji lub rozwodzie, rozstrzyga z reguły również kwestię obowiązku alimentacyjnego drugiego z rodziców.

Wysokość alimentów, jak wskazują przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zależy z jednej strony od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do otrzymywania alimentów, a z drugiej strony od majątkowych możliwości zobowiązanego do płacenia alimentów.

Warto tutaj jednak zaznaczyć, że ani niskie dochody, ani status osoby bezrobotnej, nie zwalniają z obowiązku płacenia alimentów na małoletnie dzieci.

Ocenną kwestią jest również to, jakie potrzeby uprawnionego można uznać za usprawiedliwione. Należy to ustalić indywidualnie, w zależności od konkretnego stanu faktycznego.

Wysokość przyznanych alimentów może z czasem ulec zmianie. Mogą one zostać podwyższone w przypadku zmiany potrzeb dziecka, co może mieć związek na przykład wraz z dorastaniem dziecka, zmianą szkoły i rozszerzeniem zakresu edukacji itd. Z drugiej strony alimenty mogą zostać obniżone, jeżeli wystąpi o to na przykład obowiązany do ich płacenia w przypadku znaczącego pogorszenia się jego poziomu życia, sytuacji materialnej.

 

Można również ubiegać się o alimenty od dziadków. Muszę zaistnieć w tym przypadku jednak szczególne okoliczności: śmierć rodziców dziecka lub niemożność uzyskania alimentów od rodzica, gdyż nie jest w stanie on z przyczyn obiektywnych zarabiać, bądź utrzymać dziecka. W sytuacji, gdy nie możliwości uzyskać alimentów ani od rodziców, ani od dziadków, obowiązek alimentacyjny spada na rodzeństwo dziecka. Należy wskazać przy tym, że uzyskanie alimentów od dziadków czy rodzeństwa jest problematyczne, trudne, i dotyczy specyficznych sytuacji.

 

Zaznaczam, że wbrew obiegowej opinii obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci nie wygasa ani z chwilą uzyskania przez nie pełnoletniości, ani po ukończeniu przez nie 25 roku życia, o ile do tego czasu kontynuowały edukację. Takie informacje są błędne, jednak są bardzo rozpowszechnione w społeczeństwie.

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Oznacza to, że także dorosłe dziecko, jeżeli nie może się utrzymać samodzielnie, może być uprawnione do otrzymywania alimentów, pomimo, że skończyło już naukę w szkole. Jeżeli obowiązany do płacenia alimentów uzna, że dziecko stało się samodzielne, podjęło pracę zarobkową i może się utrzymać (ewentualnie ma obiektywnie możliwość to zrobić), może wystąpić do sądu o zmniejszenie wysokości alimentów, bądź też o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

 

Alimenty dla byłego małżonka

 

W przypadku rozwodu i żądania przez jednego z małżonków alimentów od drugiego zasadnicze znaczenie będzie miało to, czy rozwód został orzeczony z wyłącznej winy któregoś małżonka.

Małżonek, który nie został uznany za winnego, a który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego rozwiedzionego małżonka środków utrzymania. Jeżeli ten drugi także nie został uznany za winnego, to taki obowiązek wygasa po pięciu latach od rozwodu, albo gdy pierwszy małżonek zawrze nowe małżeństwo. 

Natomiast jeżeli drugi małżonek został uznany za winnego, jego sytuacja jest gorsza. Może on zostać obciążony przez sąd, na żądanie małżonka niewinnego, obowiązkiem przyczyniania się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, jeżeli rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie się jego sytuacji materialnej. Sprowadza się to do płacenia na rzecz niewinnego małżonka odpowiedniej kwoty pieniężnej (alimentów). Małżonek niewinny nie musi więc być w niedostatku, wystarczy, że na skutek rozwodu jego sytuacja materialna się pogorszyła. Obowiązek ten nie wygasa po pięciu latach.

Wysokość alimentów uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego małżonka oraz od możliwości zarobkowych i majątkowych byłego małżonka, który zobowiązany jest do zapłaty tych alimentów.

 

Alimenty od dzieci dla rodziców

 

Obowiązek alimentacyjny może zostać nałożony także na dzieci względem rodziców. Aby sytuacja taka zaistniała, rodzice (rodzic) muszą wnieść odpowiedni pozew do sądu. Powinno to być uzasadnione niedostatkiem, czyli złą sytuacją życiową i materialną rodziców, skutkującą niemożnością zaspokojenia samodzielnie podstawowych potrzeb. Z drugiej strony natomiast należy wykazać, że dzieci mają możliwości finansowe pozwalające świadczyć na rzecz rodziców alimenty.

 

 

Zapraszam do kontaktu.

 

autor: radca prawny Michał Szefliński

 

ALIMENTY

Prowadzę sprawy na terenie właściwości wszystkich sądów w Polsce, w szczególności w następujących miastach:

  • Konin

  • Koło

  • Turek

  • Słupca

radca prawny Konin
radca prawny konin w koninie adwokat konin adwokat w koninie rozwód konin odszkodowanie w koninie zasiedzenie alimenty konin odszkodowanie konin spadek ZUS

Al. 1 Maja 11/18

62-510 Konin

Przed wizytą proszę o kontakt telefoniczny

              nr konta bankowego

              77 1240 1415 1111 0011 0482 6231

             

                tel. 664 963 433                 

             

 

               

             kancelaria@radca-szeflinski.pl

 

Kontakt ze mną

Jestem tutaj

Radca prawny z Konina, gdzie mieszkam i pracuję. Na pierwszym 

miejscu zawsze stawiam interes i

dobro klienta.

O mnie

Prowadzę sprawy na terenie właściwości wszystkich sądów w Polsce, w szczególności w następujących miastach:

  • Konin

  • Koło

  • Turek

  • Słupca