Kancelaria Radcy Prawnego

 

tel. 664 963 433

autor: radca prawny Michał Szefliński - prawnik Konin

Czy warto się odwoływać i jak to zrobić?

Artykuł

10 sierpnia 2021
prawnik Konin odwołanie od decyzji zus konin adwokat konin prawnik konin

Blog prowadzony przez prawnika z Konina - radcę prawnego Michała Szeflińskiego. Jeżeli jesteś zainteresowany moją pomocą w rozwiązaniu Twojego problemu prawnego - skontaktuj się ze mną - zakładka Kontakt (kliknij tutaj). 

 

Czy warto odwoływać się od decyzji ZUS?

 

Odpowiedź na tak postawione pytanie będzie uzależniona od okoliczności występujących w konkretnej sprawie. Jeżeli jednak osoba, w stosunku do której Zakład ubezpieczeń Społecznych wydał niekorzystną dla niej decyzję, uważa, że jest ona niesłuszna, krzywdząca, niezasadna, jak najbardziej powinna wziąć pod uwagę możliwość odwołania się od takiej decyzji. Tym bardziej, że postępowanie odwoławcze w tym przypadku jest wolne od kosztów sądowych, w tym kosztów związanych z wydatkami na biegłych sądowych. Oznacza to, że odwołujący nie będzie narażony na poniesienie tych kosztów, często stosunkowo wysokich, nawet w przypadku, gdy jego odwołanie od decyzji ZUS zostanie przez sąd oddalone. 

Opłata w kwocie 30 zł obowiązuje jedynie w przypadku składania apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. 

Odwołania od decyzji ZUS bardzo często są korzystne dla odwołujących się. Do napisania odwołania należy się dobrze przygotować. Samo odwołanie powinno być wyczerpująco i przekonująco uzasadnione. Jest natomiast duża szansa, że przyniesie ono zamierzony skutek, tj. zmianę niekorzystnej dla odwołującego decyzji. 

 

Jak się odwołać?

 

Odwołanie do sądu od decyzji ZUS należy złożyć pisemnie za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał tę decyzję. Ewentualnie można złożyć także odwołanie w formie ustnej, do protokołu, który sporządzany jest przez pracownika tego oddziału ZUS. 

Odwołanie wraz z aktami sprawy oddział ZUS przekazuje w ciągu 30 dni do sądu, chyba, że uzna takie odwołanie za zasadne, i w związku z tym zmieni lub uchyli własną decyzję. 

Sprawa rozpoznawana jest przez sąd rejonowy (wydział pracy i ubezpieczeń społecznych) w następujących przypadkach:

 • o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński oraz pogrzebowy,

 • o świadczenie rehabilitacyjne,

 • o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (...),

 • o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

W pozostałych przypadkach sprawy rozpoznawane są przez sąd okręgowy. 

Termin do złożenia odwołania wynosi miesiąc od chwili doręczenia decyzji odwołującemu. 

 

Odwołanie

 

Odwołanie sporządza się według reguł, które zostały określone w Kodeksie postępowania cywilnego. 

We wnoszonym odwołaniu trzeba wskazać oznaczenie decyzji, której dotyczy odwołanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów co do zawartego w decyzji ZUS rozstrzygnięcia, a także wskazanie wniosków. Wszystko to powinno zostać należycie uzasadnione, a następnie podpisane. 

W odwołaniu można wnosić między innymi o dopuszczenie dowodów z zeznań świadków, a także o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego (lub kilku). Wnioski takie mogą okazać się szczególnie uzasadnione w przypadku dochodzenia świadczeń związanych z chorobą czy wypadkiem przy pracy.

Szczególnie istotnym elementem odwołania jest jego uzasadnienie. To w nim należy wykazać, dlaczego decyzja ZUS jest nie tylko krzywdząca dla odwołującego, ale również jest bezzasadna i bezpodstawna w świetle stanu faktycznego sprawy. Ponadto w uzasadnieniu jest miejsce na wskazanie przyczyn, dla których pożądanym jest powołanie przez sąd biegłych, których opinie mają w domyśle podważyć podstawy stanowiska ZUS.

 

 

Zapraszam do kontaktu.

 

autor: radca prawny Michał Szefliński

 

ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS

Prowadzę sprawy na terenie właściwości wszystkich sądów w Polsce, w szczególności w następujących miastach:

 • Konin

 • Koło

 • Turek

 • Słupca

Prowadzę sprawy na terenie właściwości wszystkich sądów w Polsce, w szczególności w następujących miastach:

 • Konin

 • Koło

 • Turek

 • Słupca

664963433

664 963 433

radca prawny Konin
radca prawny Konin

Al. 1 Maja 11/18

62-510 Konin

Przed wizytą proszę o kontakt telefoniczny

              nr konta bankowego

              77 1240 1415 1111 0011 0482 6231

             

                tel. 664 963 433                 

             

 

                kancelaria@radca-szeflinski.pl

 

Kontakt ze mną

Jestem tutaj

Radca prawny z Konina, gdzie mieszkam i pracuję. Na pierwszym 

miejscu zawsze stawiam interes i

dobro klienta.

O mnie

Prowadzę sprawy na terenie właściwości wszystkich sądów w Polsce, w szczególności w następujących miastach:

 • Konin

 • Koło

 • Turek

 • Słupca

Kancelaria Radcy Prawnego

tel. 664 963 433