autor: radca prawny Michał Szefliński - prawnik Konin

KTO I KIEDY MOŻE DOMAGAĆ SIĘ ZACHOWKUtel. 664963433

Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny konin prawnik konin adwokat konin

rozwód konin odszkodowanie konin alimenty konin kontakty z dzieckiem zus konin prawnik Konin radca prawny konin adwokat konin

Artykuł

01 kwietnia 2021
zachowek konin adwokat konin radca prawny konin

Blog prowadzony przez prawnika z Konina - radcę prawnego Michała Szeflińskiego. Jeżeli jesteś zainteresowany moją pomocą w rozwiązaniu Twojego problemu prawnego - skontaktuj się ze mną - zakładka Kontakt (kliknij tutaj).

 

CO TO JEST ZACHOWEK?

 

W przypadku, kiedy zmarły nie pozostawił po sobie testamentu, mamy do czynienia z tzw. dziedziczeniem ustawowym. Oznacza to, że to przepisy Kodeksu cywilnego regulują, kto i w jakiej wysokości dziedziczy po zmarłym.

Jeżeli jednak zmarły pozostawił po sobie testament, to właśnie jego zapisy decydują o tym, kto jest spadkobiercą, oraz co i w jakiej wysokości przypada poszczególnym spadkobiercom. 

Zachowek pozwala tym, którzy zostali w testamencie pominięci i tym samym wykluczeni z dziedziczenia, na domaganie się choćby części tego, co by im przypadło, gdyby testamentu nie było. Jest to oczywiście bardzo uproszczone wyjaśnienie, ale myślę, że oddaje sens instytucji zachowku.

Zachowek dodatkowo przysługuje także w sytuacji, gdy nie było co prawda testamentu, ale spadkodawca przed śmiercią dokonał darowizny, np. na rzecz osób, którzy są spadkobiercami, albo innych osób, o ile w tym przypadku nie upłynęło jeszcze 10 lat. Taka darowizna mogła spowodować uszczuplenie spadku należnego spadkobiorcy, a tym samy spowodować powstanie roszczenia o zachowek.

 

KTO MOŻE DOCHODZIĆ ZACHOWKU, W JAKIEJ WYSOKOŚCI I OD KOGO?

 

Zachowku może się domagać ten, kto dziedziczyłby po zmarłym na mocy przepisów Kodeksu cywilnego, gdyby nie było testamentu. Mogą to być zstępni zmarłego (dzieci, wnuki, prawnuki itd.), małżonek oraz rodzice (o ile nie ma zstępnych). Skoro w testamencie zostali pominięci, mają możliwość dochodzenia 1/2 tej kwoty, która przypadałaby im, gdyby testamentu nie było. 

Wyjątek stanowią tu osoby trwale niezdolne do pracy oraz małoletni - oni domagać się mogą zachowku w wysokości 3/4, a nie 1/2. 

 

Spadkodawca może jednak jeszcze za swojego życia pozbawić bliskich prawa do zachowku - poprzez ich wydziedziczenie. Przyczyny wydziedziczenia są określone w przepisach prawa i muszą być wskazane w treści testamentu. Mogą to być:

 1. uporczywe postępowanie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego - wbrew woli spadkodawcy,

 2. dopuszczenie się wobec spadkodawcy albo najbliższej mu osoby umyślnego przestępstwa przeciw życiu, zdrowiu lub wolności, albo rażącej obrazy czci,

 3. uporczywe nie dopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Wydziedziczenie nie jest jednak skuteczne, jeżeli spadkodawca wybaczył wydziedziczonemu. 

Zstępni wydziedziczonego zstępnego są uprawnieni do zachowku

 

Przedmiotem żądania z tytułu zachowku może być tylko określona kwota pieniężna. Z tego powodu należy dokładnie wyliczyć wartość udziału w spadku, który przypadł by uprawnionemu do zachowku w przypadku dziedziczenia ustawowego, a następnie wyliczyć odpowiedni ułamek - 1/2 bądź 3/4. 

Przy obliczaniu wysokości zachowku należy wziąć pod uwagę również ewentualne darowizny, jakich zmarły dokonał przed śmiercią na rzecz spadkobierców, a także innych osób - z tym, że w tym przypadku bierzemy darowiznę pod uwagę, o ile nie upłynęło jeszcze 10 lat od chwili jej dokonania.

 

Zachowku można dochodzić od osób, które otrzymały spadek po zmarłym na podstawie zapisów testamentu.

 

Przedawnienie roszczeń, jakie przysługują z tytułu zachowku, następuje po upływie 5 lat od ogłoszenia testamentu. 

 

Dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku dokonuje się poprzez wezwanie spadkobiercy do zapłaty, a w dalszej kolejności złożenie pozwu do sądu i uzyskanie wyroku.

 

Zapraszam do kontaktu.

 

autor: radca prawny Michał Szefliński

 

ZACHOWEK

Prowadzę sprawy na terenie właściwości wszystkich sądów w Polsce, w szczególności w następujących miastach:

 • Konin

 • Koło

 • Turek

 • Słupca

radca prawny Konin
radca prawny konin w koninie adwokat konin adwokat w koninie rozwód konin odszkodowanie w koninie zasiedzenie alimenty konin odszkodowanie konin spadek ZUS

Al. 1 Maja 11/18

62-510 Konin

Przed wizytą proszę o kontakt telefoniczny

              nr konta bankowego

              77 1240 1415 1111 0011 0482 6231

             

                tel. 664 963 433                 

             

 

               

             kancelaria@radca-szeflinski.pl

 

Kontakt ze mną

Jestem tutaj

Radca prawny z Konina, gdzie mieszkam i pracuję. Na pierwszym 

miejscu zawsze stawiam interes i

dobro klienta.

O mnie

Prowadzę sprawy na terenie właściwości wszystkich sądów w Polsce, w szczególności w następujących miastach:

 • Konin

 • Koło

 • Turek

 • Słupca