autor: radca prawny Michał Szefliński - prawnik Konin

Kiedy można zasiedzieć nieruchomość, co można zasiedzieć, jak wygląda postępowanietel. 664963433

Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny konin prawnik konin adwokat konin

rozwód konin odszkodowanie konin alimenty konin kontakty z dzieckiem zus konin prawnik Konin radca prawny konin adwokat konin

Artykuł

16 marca 2021
zasiedzenie konin adwokat konin radca prawny konin

Blog prowadzony przez prawnika z Konina - radcę prawnego Michała Szeflińskiego. Jeżeli jesteś zainteresowany moją pomocą w rozwiązaniu Twojego problemu prawnego - skontaktuj się ze mną - zakładka Kontakt (kliknij tutaj).

 

CO TO ZNACZY ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

Zasiedzenie to jeden ze sposobów stania się właścicielem rzeczy, czyli nabycia jej prawa własności. Dotyczy to zarówno ruchomości, jak i nieruchomości - i ten ostatni przypadek będzie tematem niniejszego artykułu.

 

Zasiedzieć można własność gruntu.

Zasiedzenie natomiast własności budynku posadowionego na gruncie możliwe jest tylko w przypadku jednoczesnego zasiedzenia własności gruntu pod budynkiem. Związane jest to z przyjętą w polskim prawie zasadą, że budynek nie stanowi odrębnej własności, a jest jedynie częścią składową nieruchomości gruntowej.

Można zasiedzieć również prawo własności lokalu, jednakże warunkiem w tym przypadku jest, aby lokal był wyodrębniony pod względem własności, to znaczy aby stanowił on własność odrębną od budynku, w którym jest zlokalizowany. W przypadku niewyodrębnienia lokalu możliwe jest natomiast zasiedzenie udziału w prawie własności lokalu.

 

Możliwe jest dodatkowo zasiedzenie służebności gruntowych, takich jak: służebność drogi koniecznej, służebność przejazdu i przechodu, służebność mediów czy służebność przesyłu.

 

KIEDY MOŻNA ZASIEDZIEĆ NIERUCHOMOŚĆ

 

Aby nabyć własność nieruchomości przez zasiedzenie, należy spełnić następujące warunki:

  1. Należy posiadać samoistnie nieruchomość,

  2. Posiadanie to musi trwać przynajmniej 20 lat (dobra wiara), bądź 30 lat (zła wiara).

 

Posiadanie samoistne rzeczy polega na zachowywaniu się jak właściciel tej rzeczy, także wobec innych osób. Przeciwieństwem jest posiadanie zależne, a więc zachowywanie się takie, jakby było się na przykład użytkownikiem, zastawnikiem, najemcą.

Na czym takie zachowanie jak właściciel mogłoby polegać? Może to być na przykład obsiewanie pola czy koszenie łąki, ogrodzenie terenu, budowa domu czy innych budynków, płacenie podatków od nieruchomości.

 

Drugim warunkiem jest odpowiednio długie posiadanie nieruchomości, przy czym należy zaznaczyć, że to samoistne posiadanie musi być nieprzerwane przez cały okres konieczny dla zasiedzenia (przemijająca przeszkoda w posiadaniu nie przerywa jednak posiadania, a więc i biegu przedawnienia).

Okres wymaganego posiadania wynosi odpowiednio 20 lat dla posiadania w dobrej wierze, i 30 lat dla posiadani w złej wierze.

Dobra wiara oznacza, że w chwili objęcia nieruchomości w posiadanie samoistne posiadacz jest przekonany (i może być przekonany), że jest właścicielem nieruchomości. Wystąpienie w późniejszym czasie okoliczności, które powodowałyby, że posiadacz stawałby się posiadaczem w złej wierze, nie mają już znaczenia. Liczy się świadomość posiadacza z chwili objęcia rzeczy (nieruchomości) w posiadanie. 

Najczęściej występującą sytuacją jest jednak ta, w której posiadacz samoistny nabywa posiadanie w złej wierze. Na przykład następuje nabycie nieruchomości nieformalnie (bez umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego), bądź wejście w posiadanie gruntu i jego użytkowanie przez lata bez jakiejkolwiek umowy. W takim przypadku okres posiadania musi trwać co najmniej 30 lat, aby posiadacz mógł nabyć własność nieruchomości w drodze zasiedzenia. 

 

CZY KONIECZNE JEST POSTĘPOWANIE SĄDOWE?

 

Zasiedzenie własności nieruchomości następuje z mocy samego prawa, po upływie określonego okresu - 20 lub 30 lat. Orzeczenie sądu jedynie stwierdza ten fakt - ma charakter deklaratywny. 

Dlaczego w związku z tym warto wystąpić z wnioskiem do sądu o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości?

Postanowienie stwierdzające takie zasiedzenie pozwala na ujawnienie prawa własności nieruchomości w księdze wieczystej. Umożliwia też obrót prawem własności nieruchomości, a więc na przykład sprzedaż. Pozwala również na uzyskanie na przykład pozwolenia na budowę.

Jak więc można dostrzec, przeprowadzenie postępowania sądowego i uzyskanie postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie, niesie za sobą wymierne korzyści prawne. 

 

 

Zapraszam do kontaktu.

 

autor: radca prawny Michał Szefliński

 

ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI

Prowadzę sprawy na terenie właściwości wszystkich sądów w Polsce, w szczególności w następujących miastach:

  • Konin

  • Koło

  • Turek

  • Słupca

radca prawny Konin
radca prawny konin w koninie adwokat konin adwokat w koninie rozwód konin odszkodowanie w koninie zasiedzenie alimenty konin odszkodowanie konin spadek ZUS

Al. 1 Maja 11/18

62-510 Konin

Przed wizytą proszę o kontakt telefoniczny

              nr konta bankowego

              77 1240 1415 1111 0011 0482 6231

             

                tel. 664 963 433                 

             

 

               

             kancelaria@radca-szeflinski.pl

 

Kontakt ze mną

Jestem tutaj

Radca prawny z Konina, gdzie mieszkam i pracuję. Na pierwszym 

miejscu zawsze stawiam interes i

dobro klienta.

O mnie

Prowadzę sprawy na terenie właściwości wszystkich sądów w Polsce, w szczególności w następujących miastach:

  • Konin

  • Koło

  • Turek

  • Słupca