autor: radca prawny Michał Szefliński - prawnik Konin

Jak przeprowadzić zniesienie współwłasności?tel. 664963433

Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny konin prawnik konin adwokat konin

rozwód konin odszkodowanie konin alimenty konin kontakty z dzieckiem zus konin prawnik Konin radca prawny konin adwokat konin

Artykuł

24 maja 2021
zniesienie współwłasności konin adwokat konin radca prawny konin

 

Blog prowadzony przez prawnika z Konina - radcę prawnego Michała Szeflińskiego. Jeżeli jesteś zainteresowany moją pomocą w rozwiązaniu Twojego problemu prawnego - skontaktuj się ze mną - zakładka Kontakt (kliknij tutaj).

 

Współwłasność

 

Współwłasność oznacza, że prawo własności jakiejś rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. 

Współwłasność może dotyczyć tak rzeczy ruchomych, jak i nieruchomości. Z koniecznością zniesienia współwłasności mamy do czynienia na przykład:

 1. w razie rozwodu i podziału majątku wspólnego małżonków,
 2. w razie rozejścia się partnerów, którzy wcześniej dokonali wspólnego zakupu mieszkania,
 3. w razie chęci podziału majątku otrzymanego w drodze darowizny przez kilka osób,
 4. w razie rozwiązania spółki cywilnej, w trakcie trwania której wspólnicy nabyli wspólnie rzeczy, np. samochody czy nieruchomości.

 

W przypadku współwłasności powstałej na skutek dziedziczenia przewidziany został odrębny tryb jej zniesienia - dział spadku, którego można dokonać u notariusza (przy zgodzie wszystkich spadkobierców), bądź w sądzie.

 

Sposoby zniesienia współwłasności

 

Zniesienie współwłasności może zostać dokonane w dwóch trybach: umownie lub sądownie. 

 

Umowne zniesienie współwłasności możliwe jest jedynie w przypadku, gdy współwłaściciele dojdą do porozumienia i zgodzą się co do sposobu zniesienia współwłasności (o tych sposobach piszę poniżej). 

 

Sądowe zniesienie współwłasności ma zastosowanie w szczególności wówczas, gdy nie ma zgody wśród współwłaścicieli albo co do dokonania zniesienia współwłasności, albo też co do sposobu jej zniesienia. Wówczas jedynym trybem okazuje się wniosek do sądu o zniesienie współwłasności. 

 

Samo zniesienie współwłasności może odbyć się na trzy sposoby:

 1. przez podział rzeczy,
 2. przyznanie własności jednemu ze współwłaścicieli (np. ze spłatą pozostałych),
 3. sprzedaż i podział uzyskanych w ten sposób środków.

 

Należy zaznaczyć, że aby móc dokonać fizycznego podziału rzeczy, musi ona się do takiego podziału nadawać, np. ze względu na właściwości fizyczne. 

 

Nieruchomości

 

W przypadku chęci umownego (zgodnego) zniesienia współwłasności nieruchomości należy zwrócić uwagę, że wymagane jest zawarcie odpowiedniej umowy w formie aktu notarialnego.

 

Nie zawsze istnieje możliwość zniesienia współwłasności - takim przypadkiem jest tzw. współwłasność przymusowa powstająca w przypadku wspólnoty mieszkaniowej.

 

Podział w przypadku nieruchomości zabudowanej może okazać się bardzo trudny, a czasami wręcz niemożliwy, tak ze względu na obowiązujące przepisy, jak i charakterystykę danej nieruchomości. Na przykład Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości stwierdza, że podział nieruchomości zabudowanej powinien zostać dokonany wraz z działką wzdłuż  pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu (jednym słowem wzdłuż ścian). Nie jest w związku z tym możliwy podział budynku ze względu na piętra.

Niekiedy możliwy jest natomiast podział fizyczny samego budynku, poprzez wyodrębnienie w nim własności poszczególnych lokali. Nie jest to podział całkowity nieruchomości, gdyż nadal część budynku (do wspólnego użytku), a także sama działka, na której ten jest posadowiony, pozostaną współwłasnością. Jednak są sytuacje, gdy takie wyjście może się okazać satysfakcjonujące dla współwłaścicieli. 

 

Zniesienie współwłasności nieruchomości poprzez umowę notarialną jest z całą pewnością najszybszym sposobem, jednakże również droższym. Sądowe zniesienie współwłasności jest natomiast tańsze, ale dłużej trwa, przy czym w przypadku braku zgody wśród współwłaścicieli stanowi najczęściej jedyną możliwość. Należy także zwrócić uwagę, że jedynie w trybie sądowego zniesienia współwłasności możliwe jest przyznanie własności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych. 

 

 

 

Zapraszam do kontaktu.

 

autor: radca prawny Michał Szefliński

 

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI

Prowadzę sprawy na terenie właściwości wszystkich sądów w Polsce, w szczególności w następujących miastach:

 • Konin

 • Koło

 • Turek

 • Słupca

radca prawny Konin
radca prawny konin w koninie adwokat konin adwokat w koninie rozwód konin odszkodowanie w koninie zasiedzenie alimenty konin odszkodowanie konin spadek ZUS

Al. 1 Maja 11/18

62-510 Konin

Przed wizytą proszę o kontakt telefoniczny

              nr konta bankowego

              77 1240 1415 1111 0011 0482 6231

             

                tel. 664 963 433                 

             

 

               

             kancelaria@radca-szeflinski.pl

 

Kontakt ze mną

Jestem tutaj

Radca prawny z Konina, gdzie mieszkam i pracuję. Na pierwszym 

miejscu zawsze stawiam interes i

dobro klienta.

O mnie

Prowadzę sprawy na terenie właściwości wszystkich sądów w Polsce, w szczególności w następujących miastach:

 • Konin

 • Koło

 • Turek

 • Słupca