autor: radca prawny Michał Szefliński - prawnik Konin

Czy w trakcie toczącej się sprawy rozwodowej można już dostawać alimenty?tel. 664963433

Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny konin prawnik konin adwokat konin

rozwód konin odszkodowanie konin alimenty konin kontakty z dzieckiem zus konin prawnik Konin radca prawny konin adwokat konin

Artykuł

04 sierpnia 2022
alimenty w czasie rozwodu, rozwód konin, prawnik  konin radca prawny konin adwokat konin

Blog prowadzony przez prawnika z Konina - radcę prawnego Michała Szeflińskiego. Jeżeli jesteś zainteresowany moją pomocą w rozwiązaniu Twojego problemu prawnego - skontaktuj się ze mną - zakładka Kontakt (kliknij tutaj).

 

Alimenty przed wyrokiem rozwodowym

 

Podstawowe informacje co do alimentów zostały przeze mnie zawarte w innym artkule, do którego odsyłam (klik).

 

Alimenty co do zasady mogą zostać zasądzone najwcześniej dopiero w wyroku rozwodowy, bądź później - już po orzeczeniu rozwodu. Jednakże składając pozew rozwodowy, czy też składając odpowiedź na pozew rozwodowy (albo też na dalszym etapie postępowania), można dodatkowo złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentów na czas trwania sprawy rozwodowej. 

Złożenie takiego wniosku spowoduje, że sąd będzie musiał się zając tą sprawą w pierwszej kolejności ("bezzwłocznie"). Jeżeli wniosek o udzielenie zabezpieczenia będzie prawidłowo uzasadniony, a także wysokość zabezpieczenia będzie właściwie wskazana i wykazana, sąd zasądzi od drugiej strony alimenty płatne co miesiąc, przez cały czas trwania procesu. 

 

Uzyskanie wskazanego zabezpieczenia okazać się może szczególnie istotne w sytuacji, gdy małżonek w związku z wszczęciem sprawy o rozwód zaprzestaje przekazywania środków na utrzymanie dziecka, a samo postępowanie, choćby ze względu na stopień skomplikowania sprawy, będzie toczyło się przez dłuższy czas. 

Dodatkowo należy pamiętać, że postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia alimentów jest natychmiast wykonalne. Oznacza to, ze w razie, gdyby małżonek zobowiązany nie płacił alimentów, druga strona może złożyć wniosek do komornika o wyegzekwowanie należności. 

 

Zabezpieczenie potrzeb rodziny

 

Innym rodzajem zabezpieczenia, jakiego można domagać się w trakcie trwania postępowania rozwodowego, jest zabezpieczenie potrzeb rodziny. Zgodnie z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Powyższy przepis jednoznacznie wskazuje, że w trakcie trwania małżeństwa, a więc aż do czasu prawomocnego orzeczenia rozwodu, każdy z małżonków ma obowiązek między innymi łożyć środki finansowe na zaspokojenie potrzeb rodziny. Można w związku z tym wnioskować do sądu, aby ten udzielił stosownego w tym zakresie zabezpieczenia na czas postępowania rozwodowego. 

Jednocześnie zabezpieczenie takie dotyczy potrzeb całej rodziny. W związku z tym okazać się może, że w konkretnej sytuacji takie zabezpieczenie będzie korzystniejsze finansowo dla składającego wniosek - wysokość zabezpieczenia na wszystkich członków rodzinny może być w tym przypadku wyższa, niż zabezpieczenie alimentów na dziecko. 

 

 

 

Zapraszam do kontaktu.

 

autor: radca prawny Michał Szefliński

 

ALIMENTY W TRAKCIE SPRAWY ROZWODOWEJ

Prowadzę sprawy na terenie właściwości wszystkich sądów w Polsce, w szczególności w następujących miastach:

  • Konin

  • Koło

  • Turek

  • Słupca

radca prawny Konin
radca prawny konin w koninie adwokat konin adwokat w koninie rozwód konin odszkodowanie w koninie zasiedzenie alimenty konin odszkodowanie konin spadek ZUS

Al. 1 Maja 11/18

62-510 Konin

Przed wizytą proszę o kontakt telefoniczny

              nr konta bankowego

              77 1240 1415 1111 0011 0482 6231

             

                tel. 664 963 433                 

             

 

               

             kancelaria@radca-szeflinski.pl

 

Kontakt ze mną

Jestem tutaj

Radca prawny z Konina, gdzie mieszkam i pracuję. Na pierwszym 

miejscu zawsze stawiam interes i

dobro klienta.

O mnie

Prowadzę sprawy na terenie właściwości wszystkich sądów w Polsce, w szczególności w następujących miastach:

  • Konin

  • Koło

  • Turek

  • Słupca