autor: radca prawny Michał Szefliński - prawnik Konin

podtytułtel. 664963433

Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny konin prawnik konin adwokat konin

rozwód konin odszkodowanie konin alimenty konin kontakty z dzieckiem zus konin prawnik Konin radca prawny konin adwokat konin

Artykuł

15 lutego 2022
rozwód konin rozwód w koninie radca prawny konin adwokat konin

Blog prowadzony przez prawnika z Konina - radcę prawnego Michała Szeflińskiego. Jeżeli jesteś zainteresowany moją pomocą w rozwiązaniu Twojego problemu prawnego - skontaktuj się ze mną - zakładka Kontakt (kliknij tutaj).

 

Rozwód z orzekaniem winy i bez 

 

Na temat samego rozwodu pisałem już w innym artykule (kliknij), tutaj więc nie będę całego zagadnienia omawiał ponownie. 

Zaznaczę jedynie, że rozwód będzie przeprowadzany przed Sądem Okręgowym w Koninie dla małżeństw, które miały ostatnie wspólne miejsce zamieszkania w okręgu tego Sądu (Konin, Koło, Turek, Słupca).

 

Kwestia orzekania winy któregoś z małżonków ma co najmniej dwa aspekty. Po pierwsze - emocjonalny. Zdarza się, że któryś z małżonków czuje się dotkliwie pokrzywdzony przez drugiego, ma poczucie doznanej krzywdy. Często ma to miejsce w przypadku ujawnienia zdrady małżeńskiej, choć nie tylko. Wówczas chęć doprowadzenia do orzeczenia o winie drugiej strony jest motywowana u pokrzywdzonego małżonka potrzebą uzyskania pewnego rodzaju sprawiedliwości. 

Drugi aspekt wiąże się z rozszerzonymi możliwościami dochodzenia alimentów od małżonka, którego wyłączną winę orzekł sąd - o tym w dalszej części artykułu.

 

Doprowadzenie do orzeczenia przez sąd rozwodu z winy jednego z małżonków jest jednak stosunkowo trudne.

Trzeba pamiętać, że w celu uzyskania wyroku rozwodowego z orzeczeniem winy jednego z małżonków, koniecznym jest przedstawienie sądowi wyczerpujących dowodów na tę winę. Może stanowić to problem, gdyż pozyskanie niepodważalnych dowodów - choćby na zdradę małżeńską - bywa utrudnione.

Jednakże nawet w sytuacji, gdy dowody takie uda się już zgromadzić, należy wziąć pod uwagę, że sąd nie wartościuje winy w sprawie rozwodowej. Oznacza to, że należy udowodnić wyłączną winę drugiego małżonka - winę w 100%. Jeżeli sąd uzna, że jeden z małżonków jest winny w 95%, a drugi jedynie w 5%, to i tak orzeknie rozwód z winy obojga małżonków. 

 

Jest jeszcze jeden skutek, który również należy wziąć pod uwagę - postępowanie w sprawie o rozwód z orzekaniem o winie będzie znacznie dłuższe, niż bez tego orzekania. Dzieje się tak oczywiście z powodu konieczności przeprowadzenia postępowania dowodowego. W tym celu sąd będzie wyznaczał posiedzenia, na których będą przeprowadzane kolejne dowody.

 

Warto zwrócić również uwagę na fakt, że takie postępowanie sądowe, w trakcie którego wyciągane są często najgorsze chwile z życia małżonków, jest zazwyczaj dużym obciążeniem psychicznym, emocjonalnym, dla rozwodzących się małżonków.

 

Z powyższych względów decyzja o dochodzeniu orzeczenia winy drugiego małżonka powinna zostać starannie przemyślana, a samo złożenie pozwu z takim żądaniem musi zostać koniecznie poprzedzone właściwym przygotowaniem materiału dowodowego.

 

Jakie są skutki orzeczenia o winie?

 

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków niesie za sobą doniosłe skutki, w szczególności w sferze obowiązków alimentacyjnych. Jeżeli bowiem jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

 

Brak orzeczenia wyłącznej winy jednego z małżonków uprawnia każdego z nich, jeśli znajduje się on w niedostatku, do żądania dostarczania środków utrzymania od drugiego małżonka w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

 

Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa zawsze w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa.

Obowiązek ten wygasa również z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu (sąd wyjątkowo może ten okres wydłużyć), ale dzieje się tak tylko w przypadku, gdy sąd nie orzekał w ogóle o winie, ewentualnie orzekł, że żaden z małżonków winy nie ponosi. 

 

 

Zapraszam do kontaktu.

 

autor: radca prawny Michał Szefliński

 

ROZWÓD - Z ORZEKANIEM O WINIE, CZY BEZ?

Prowadzę sprawy na terenie właściwości wszystkich sądów w Polsce, w szczególności w następujących miastach:

  • Konin

  • Koło

  • Turek

  • Słupca

radca prawny Konin
radca prawny konin w koninie adwokat konin adwokat w koninie rozwód konin odszkodowanie w koninie zasiedzenie alimenty konin odszkodowanie konin spadek ZUS

Al. 1 Maja 11/18

62-510 Konin

Przed wizytą proszę o kontakt telefoniczny

              nr konta bankowego

              77 1240 1415 1111 0011 0482 6231

             

                tel. 664 963 433                 

             

 

               

             kancelaria@radca-szeflinski.pl

 

Kontakt ze mną

Jestem tutaj

Radca prawny z Konina, gdzie mieszkam i pracuję. Na pierwszym 

miejscu zawsze stawiam interes i

dobro klienta.

O mnie

Prowadzę sprawy na terenie właściwości wszystkich sądów w Polsce, w szczególności w następujących miastach:

  • Konin

  • Koło

  • Turek

  • Słupca