autor: radca prawny Michał Szefliński - prawnik Konin

Sposoby dziedziczenia. Przyjęcie i odrzucenie spadku. Potwierdzenie nabycia praw do spadku. Spadek Konintel. 664963433

Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny konin prawnik konin adwokat konin

rozwód konin odszkodowanie konin alimenty konin kontakty z dzieckiem zus konin prawnik Konin radca prawny konin adwokat konin

Artykuł

21 sierpnia 2021
spadek konin adwokat konin radca prawny konin

Blog prowadzony przez prawnika z Konina - radcę prawnego Michała Szeflińskiego. Jeżeli jesteś zainteresowany moją pomocą w rozwiązaniu Twojego problemu prawnego - skontaktuj się ze mną - zakładka Kontakt (kliknij tutaj).

 

SPADEK. TESTAMENT I USTAWA

 

Spadkiem nazywamy wszystko to, co dziedziczą spadkobiercy po zmarłym. W skład spadku (masy spadkowej) wchodzą tak prawa zmarłego, np. własność domu czy samochodu, jak i jego obowiązki, np. związane ze spłacaniem kredytów.

Dziedziczenie odbywa się w dwojaki sposób:

 • poprzez testament,
 • w oparciu o przepisy ustawy.

Dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Oznacza to, że jeżeli zmarły pozostawił po sobie testament, to jego zapisy mają z reguły decydujące znaczenie co do tego, kto i co dziedziczy. 

W przypadku testamentu dużego znaczenia nabrać może zachowek, który pozwala otrzymać część spadku przez osoby, które zostały pominięte w testamencie. O zachowku pisałem w osobnym artykule (kliknij tutaj).

W przypadku, jeżeli zmarły nie pozostawił testamentu, dziedziczenie po nim będzie odbywało się w oparciu o przepisy prawa spadkowego (dziedziczenie ustawowe).

 

PRZYJĘCIE I ODRZUCENIE SPADKU

 

Otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Z tym momentem spadkobiercy nabywają spadek, jednakże robią to niejako warunkowo. W ciągu 6 miesięcy od momentu dowiedzenia się, że nabył spadek, spadkobierca może złożyć oświadczenie o jego przyjęciu bądź odrzuceniu. Oświadczenie takie może być złożone:

 • przed sądem,
 • przed notariuszem.

W razie niezłożenia oświadczenia w terminie 6 miesięcy spadkobierca nabywa spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Szczegółowo kwestia przyjęcia i odrzucenia spadku zostanie przeze mnie omówiona w osobnym artykule (kliknij tutaj).

 

STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

 

Po co spadkobierca miałby potwierdzać to, że nabył spadek? Otóż jest to jak najbardziej w jego interesie. Po uzyskaniu formalnego potwierdzenia, że nabył spadek, spadkobierca będzie mógł występować w stosunku do innych osób jako właściciel rzeczy, którą nabył poprzez spadkobranie. Oznacza to, że będzie mógł na przykład rzecz sprzedać, bądź też będzie mógł uzyskać pozwolenie na budowę na działce, którą odziedziczył.

 

Stwierdzenie nabycia spadku można uzyskać na dwa sposoby:

 • u notariusza - w drodze aktu poświadczenia dziedziczenia,

 • w sądzie - w ramach postępowania o stwierdzenie nabycia spadku (sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego). 

 

Stwierdzenie nabycia spadku, niezależnie, czy w sądzie, czy u notariusza, może nastąpić nie wcześniej, niż przed upływem 6 miesięcy od otwarcia spadku, chyba, że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. 

 

Uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza będzie z całą pewnością drogą najszybszą, przy czym stawić się wówczas muszą wszyscy znani spadkobiercy, a poza tym muszą być oni dodatkowo zgodni co do tego, w jakiej części każdy z nich dziedziczy. W innym przypadku należy wystąpić z wnioskiem do sądu.

 

Z wnioskiem do notariusza mogą wystąpić jedynie spadkobiercy ustawowi bądź testamentowi. W przypadku sądowego postępowania o stwierdzenie nabycia spadku z wnioskiem może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny. Może być to więc także wierzyciel spadkodawcy (np. bank, u którego zmarły zaciągnął kredyt), lub wierzyciel spadkobiorcy (bo chce uzyskać spłatę długu z tego, co odziedziczył spadkobiorca), bądź  też na przykład osoba uprawniona do zachowku. 

 

Opłaty za stwierdzenie nabycia spadku u notariusza i w sądzie są porównywalne. 

 

Jeżeli jest więcej spadkobierców, staną się oni wszyscy współwłaścicielami rzeczy, które weszły w skład masy spadkowej. Aby móc tymi rzeczami rozporządzać, potrzebna będzie zgoda wszystkich spadkobierców. W celu podzielenia spadku pomiędzy spadkobierców (aby każdy mógł samodzielnie decydować o rzeczach, które jemu przypadły) należy dokonać działu spadku.

Kwestię działu spadku omówię w oddzielnym artykule (kliknij tutaj).

 

Warto zauważyć, że istnieje możliwość połączenia w jednej sprawie sądowej stwierdzenia nabycia spadku oraz działu spadku. 

 

Zapraszam do kontaktu.

 

autor: radca prawny Michał Szefliński

 

SPADEK

Prowadzę sprawy na terenie właściwości wszystkich sądów w Polsce, w szczególności w następujących miastach:

 • Konin

 • Koło

 • Turek

 • Słupca

radca prawny Konin
radca prawny konin w koninie adwokat konin adwokat w koninie rozwód konin odszkodowanie w koninie zasiedzenie alimenty konin odszkodowanie konin spadek ZUS

Al. 1 Maja 11/18

62-510 Konin

Przed wizytą proszę o kontakt telefoniczny

              nr konta bankowego

              77 1240 1415 1111 0011 0482 6231

             

                tel. 664 963 433                 

             

 

               

             kancelaria@radca-szeflinski.pl

 

Kontakt ze mną

Jestem tutaj

Radca prawny z Konina, gdzie mieszkam i pracuję. Na pierwszym 

miejscu zawsze stawiam interes i

dobro klienta.

O mnie

Prowadzę sprawy na terenie właściwości wszystkich sądów w Polsce, w szczególności w następujących miastach:

 • Konin

 • Koło

 • Turek

 • Słupca